Zooma Specials
תוכנה לעיצוב אלבום תמונות – הורד עכשיו!
 
     
     ZOOMA שורשים  

 
Get Adobe Flash player

כל ילד מתמודד עם הכנת עבודת שורשים המתעדת את ההיסטוריה המשפחתית. ZOOMA מאפשרת לו לעצב ולהגיש אלבום שורשים אישי, מקורי ואסתטי , שילווה אתכם שנים רבות.

אחת המשימות החשובות ביותר שאנו מקבלים בכל שנות הלימודשלנו בבית הספר זה עבודת שורשים. אדם שלא יודע מאיפה בא, לא יודע לאן הולך. חשובביותר לשמור על ההיסטוריה המשפחתית, בדיוק כמו שחשוב לשמור על ההיסטוריה הלאומית. עבודתשורשים מתגלה במרבית המקרים כמעניינת מאוד הרי בכל משפחה יש סיפורי חיים מעניינים (חלקםטרגיים וחלקם מאושרים).

כיצד נרכיב עבודת שורשים מוצלחת?

כדי לכתוב עבודת שורשים מוצלחת, חשוב לראיין כמה שיותרמבני המשפחה שלכם. כל אחד מהם ייספר לכם על החיים שלו בצורה הטובה ביותר, כמו גםעל החיים של הדורות הקודמים של המשפחה. הפרטים החשובים של עבודת השורשים זה מקומותותאריכי לידה, מקצועות של הגברים והנשים, מעברים לאזורים אחרים ודברים מהסוג הזה.

ילדים רבים ניגשים למשימת עבודת השורשים רק משוםשמכריחים אותם בבתי הספר, אך עם הזמן מתחילים לגלות עניין רב בסיפורים שיש למשפחהלספר, כמו גם בחלק עיצוב עבודת השורשים. עיצוב עבודת שורשים זה חלק חשוב שלהעבודה, שכן עבודה מושקעת תלווה את המשפחה שנים ארוכות.

עבודת שורשים וחשיבותה הלאומית

ההיסטוריה המשפחתית הייתה עוברת במשפחה מפה לאוזן, אךאחרי השואה למדנו לצערנו שלא בהכרח יהיה שם פה לספר את הסיפור המשפחתי ואוזן לשמועאותו. מכאן הגענו להכרה עד כמה חשוב לכתוב באופן מסודר את הסיפור המשפחתי בכל דורודור ומערכת החינוך הישראלית מפקידה את המשימה החשובה הזו בידי הדור הצעיר בדמותעבודת שורשים.

סיפור משפחתי מגלם הרבה פעמים סיפור של עם שלם. אםהסיפור מדבר על מעבר של המשפחה מאזור אחד לאזור אחר זה יכול להצביע על רדיפות אובעיות כלשהן באזור אותו עזבו. יתרה מזאת, אם הרבנות מבקשת לוודא האם אדם זה או אחרמגיע ממשפחה יהודית, הרב ישאל אותו על ההיסטוריה המשפחתית וישווה אותה להיסטוריה היהודית.בהנחה והסיפור המשפחתי יתאים, יהדותו של האיש תוכך.

מטרת עבודת השורשים

המטרה של עבודת השורשים היא להזכיר כמה שיותר דורות שלהמשפחה וכמה שיותר פרטים על קורות חייהם. לא פחות חשוב להוסיף לעבודת השורשים כמהשיותר תמונות, זאת במטרה לזכור את חזותם של בני המשפחה, כמו גם אופנות של אותםשנים והרגלים שונים, הבאים אף הם לידי ביטוי בתמונות מוחשיות. כמו שאומר הפתגםהידוע "תמונה אחת שווה אלף מלים", כלומר עבודת שורשים המלווה בתמונותתחשוף יותר אינפורמציה.

אחד היתרונות העומדים בפני הילדים של היום זה הקלות שבהניתן לשלב תמונות בעבודת שורשים. בעידן התמונות הדיגיטליות והסורקים ניתן להגיעלעבודת שורשים יפה במיוחד שההורים יתגאו להשאיר אותה על מדפי הספרים בבית במשךשנים ארוכות.

אתר האינטרנט זומה מציע לכל הילדים עיצוב נוח ומרשים שלעבודת שורשים והדפסה של אלבום תמונות דיגיטלי שילווה את המשפחה שנים רבות. 

כל הזכויות שמורות, zooma.co.il. Copyright © 2013   אלבום תמונות דיגיטלי      


או